Polityka prywatności i cookies

§ 1 Zasady ogólne

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych przez stronę internetową www.ahoj.pro (zwaną dalej: „Stroną Internetową”).

Korzystanie ze Strony Internetowej nie wymaga podania danych osobowych, chyba, że Użytkownik zamierza dokonać zakupu produktu, wysłać zapytanie ofertowe.

Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest zawsze jego dobrowolną decyzją. Jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych może uniemożliwić świadczenie usług drogą elektroniczną.

Administratorem danych osobowych przekazanych przez Użytkowników jest Ahoj.pro Marcin Wójcik, z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Niepodległości 57b, 44-336, NIP 6332121292, REGON: 241709387.

Administrator zabezpiecza dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieuprawnionym, utratą, zmianą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, a także przetwarza powierzone mu dane w oparciu o przepisy prawa. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest artykuł 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO).

Podczas korzystania ze Strony Internetowej mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do Państwa komputera lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.

Od Użytkowników mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach podejmowanych na Stronie Internetowej.

 

§ 2 Zasady przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody udzielanej przez Użytkownika strony w przypadku skorzystania z formularza kontaktowego na Stronie Internetowej.

Dane osobowe, o których mowa w § 2 ustęp 1, to przede wszystkim:

imię i nazwisko,
numer telefonu,
adres poczty elektronicznej (e-mail).

W przypadku Użytkownika prowadzącego działalność gospodarczą, Użytkownik, poza danymi o których mowa w ust. 2 powyżej wskazuje ponadto następujące dane osobowe:

- firmę, pod którą funkcjonuje przedsiębiorstwo wraz z oznaczeniem formy prawnej,
- numer wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub - numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego,
- adres siedziby,
- adres do korespondencji,
- numer NIP,

Dane osobowe, przekazane przez Użytkownika przetwarzane będą w zakresie realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony Internetowej oraz odpowiedzi na zapytanie w formularzu kontaktowym.

Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu, kontroli i weryfikacji przetwarzanych danych, które go dotyczą oraz uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych zawartych w zbiorze i żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania, usunięcia danych, żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 7 ustawy o ochronie danych osobowych, czy też wniesienia sprzeciwu zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 8 ustawy o ochronie danych osobowych.

Wszelkie żądania czy też prośby wynikające z uprawnień Użytkownika opisanych w § 2 ust. 5 należy kierować na adres email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

§ 3 Podstawowe Prawa Użytkownika

Użytkownik może w każdej chwili zażądać usunięcia jego danych z bazy danych Ahoj.pro poprzez zwrócenie się z tym żądaniem emailem na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. najlepiej z adresu poczty elektronicznej, który został podany w toku rejestracji.

Usunięcie danych Użytkownika skutkuje usunięciem wszelkich informacji i danych o Użytkowniku. Administrator strony www.ahoj.pro zastrzega jednak możliwość zachowania danych Użytkownika oraz odmowy ich usunięcia w takim zakresie i przez taki okres, w jakim jest to prawnie dozwolone, w szczególności w celu uregulowania zobowiązań powstałych między Użytkownikiem a Spółką.

 

§ 4 Podstawowe obowiązki Administratora danych

Ahoj.pro będący administratorem danych osobowych, dokłada szczególnej staranności w procesie przetwarzania danych, celem zapewnienia ochrony interesów Użytkowników.

Ahoj.pro zapewnia aby dane osobowe były:

przetwarzane zgodnie z prawem,
zbierane jedynie dla oznaczonych celów, zgodnych z prawem,
niepoddawane dalszemu przetwarzaniu, które byłoby niezgodne z prawem,
adekwatne i wystarczające do celów przetwarzania,
przechowywane jedynie w niezbędnym okresie tj. do osiągnięcia celu przetwarzania,
przechowywane z zastosowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa,
przechowywane w postaci, która umożliwia identyfikację osób, których dotyczą.

Dane osobowe są przechowywane w zbiorze danych, który został zabezpieczony środkami technicznymi i organizacyjnymi, które zapewniają ochronę przetwarzania danych. Dostęp do zbioru danych osobowych mają jedynie osoby, posiadające upoważnienia nadane przez administratora danych osobowych.

 

§ 5 Mechanizm cookies, adres IP

Strona Internetowa używa niewielkich plików zwanych “cookies” - tzw. ciasteczka. Zapisywane są one przez Ahoj.pro za pośrednictwem Strony Internetowej na komputerze osoby odwiedzającej Stronę Internetową, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia" oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez Ahoj.pro usługi do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających Stronę Internetową. Daje to też możliwość opracowywania ogólnych statystyk wyświetleń prezentowanych informacji na Stronie Internetowej.

Ahoj.pro wykorzystuje dwa typy plików cookies:

cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Użytkowników;

cookies trwałe: są przechowywane na dysku twardym komputera Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania.

Ahoj.pro wykorzystuje cookies własne w celu analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze Strony Internetowej, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.

Ahoj.pro wykorzystuje cookies zewnętrzne w celu:

zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA);

prezentacji na Stronie Internetowej mapy wskazującej lokalizację biura Ahoj.pro, za pomocą serwisu internetowego maps.google.com (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA);

popularyzacji Strony Internetowej za pomocą serwisu społecznościowego facebook.com (administrator cookies zewnętrznego: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii);

prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy Google Ads (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA);

Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Użytkowników Strony Internetowej. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoich przeglądarkach Użytkownicy mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Strony Internetowej będzie możliwe poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

Poniżej przedstawiamy jak można zmienić ustawienia popularnych przeglądarek internetowych w zakresie stosowania plików cookies:

przeglądarka Egde
przeglądarka Mozilla Firefox
przeglądarka Chrome
przeglądarka Safari
przeglądarka Opera

Ahjo.pro może gromadzić Państwa adresy IP. Adres IP to numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej Stronę Internetową przez dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do Internetu. W większości przypadków jest przypisywany komputerowi dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem i z tego powodu traktowany jest powszechnie, jako nieosobista informacja identyfikująca. Adres IP jest wykorzystywany przez Ahoj.pro przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu, z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin), jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu Strony Internetowej, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści Strony Internetowej.

Strona Internetowa zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych. Ahoj.pro nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące. Z tego powodu zachęcamy Państwa, by po przejściu za pośrednictwem Strony Internetowej na stronę zarządzaną przez innego administratora, zapoznać się z polityką prywatności tam przyjętą.

 

§ 6 Pytania, zastrzeżenia oraz zmiany

Pytania i zastrzeżenia dotyczące Polityki Prywatności mogą być kierowane przez Użytkowników na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Polityka Prywatności może ulec zmianie, o czym Administrator poinformuje Użytkowników strony internetowej poprzez zamieszczenie nowej treści niniejszego dokumentu na stronie internetowej www.ahoj.pro

Ahoj Jastrzębie - strony internetowe, sklepy www, pozycjonowanie, seo, Żory, Rybnik, Cieszyn

Ahoj.pro - projektowanie stron i sklepów, pozycjonowanie i serwis - Digital Marketing Agency

    Niepodległości 57b, Jastrzębie-Zdrój, PL
    +48 516 377 673
    biuro@ahoj.pro
    Poniedziałek- Piątek: 9:00 - 16:00
    Sobota i Niedziela: nieczynne
    NIP: PL6332121292, REGON: 241709387

Sprawdź nas

Phone
Email
WhatsApp
Messenger
Ahoj Jastrzębie - digital marketing agency, projektowanie stron internetowych i sklepów wraz z serwisem i pozycjonowaniem